Home >> Termeni si Conditii

Termeni si Conditii Generale

Voucherul Activități Cadou este un document de valoare care dă dreptul titularului său să desfășoare activitatea trecută pe voucher. Folosirea voucherului presupune acceptarea de către titular a termenilor și condițiilor generale de folosire a voucherului precum și a termeniilor și condițiilor specifice activității.

 

Furnizarea voucherului


Voucherul Activități Cadou se emite electronic. Opțional voucherul se poate furniza prin poștă sau curier caz în care se aplică taxele de transport.

 

Contractul

Prin plasarea unei comenzi telefonice sau on line pe site-ul activităţi-cadou.ro sau a partenerilor Activiţӑti Cadou Supermarket clientul este de acord cu termenii şi condiţiile de desfăşurare a activităţilor. Contractul conţine: Comanda Online reprezentată de Factura Proformă primită de către client pe e-mail, Termeni si Condiţii Generale, Descrierea, Detaliile si Calendarul fiecărei activităţi.

 

Validitatea Voucherului


Voucherul este valid pentru o perioadă limitată. Voucherul devine activ după achitarea valorii lui. Data expirării este trecută pe voucher. Titularul trebuie să rezerve și să desfășoare activitatea înainte de data expirării lui. Dacă voucherul nu este folosit în perioada lui de valabilitate el poate fi extins, o singură dată, pentru o perioadă de încă 6 luni. În cazul în care activitatea listată pe Voucherul care se prelungește are una sau 2 dăți pentru desfășurare Voucherul se va prelungi doar până la prima dată disponibilă. Solicitarea de extindere a voucherului trebuie făcută în perioada de validitate a acestuia. Pentru extinderea voucherului se percepe o taxă administrativă de 99 lei. Dacă perioada de valabilitate a voucherului a expirat acesta devine inactiv, iar contravaloarea lui nu poate fi returnată Titularului.

Prețurile afișate pe site sunt garantate pentru perioada de valabilitate a Voucherului Cadou, respectiv 12 luni. În cazul în care doriți să prelungiți Voucherul Cadou, iar, între timp, prețul Activității s-a modificat, va fi necesară achitarea diferenței de preț pentru a putea desfășura Activitatea. 


Programarea pentru desfășurarea activității


Titularul voucherului se va programa telefonic, prin email sau online în conformitate cu calendarul anunțat în descrierea activității. Programarea se va face cu cel puțin 7 - 14 zile înainte de data solicitată ( vă rugăm verificaţi secţiunea Detalii la fiecare activitate, este menţionat cu cât timp înainte este necesară programarea). Numărul voucherului și datele de contact ale Titularului trebuie comunicate în momentul programării. Documentul de confirmare a programării reprezintă confirmarea rezervării închirierii aeronavei sau autovehicului pentru durata specificată în descrierea activitaţii. Titularului i se va comunica disponibilitatea programării la data dorită de el sau i se vor propune  date alternative, dacă la data dorită de el nu mai există disponibilitate. Titularul va confirma apoi prin email data aleasă urmand a i se trimite documentul de confirmare a programarii. Titularul trebuie să aibă asupra lui acest document atunci când participă la activitate, la data si ora la care a fost programat.

RECOMANDĂM TITULARILOR DE VOUCHERE ACTIVITĂȚI CADOU SĂ APLICE CERERILE DE REZERVARE CEL TÂRZIU CU 3 LUNI ÎNAINTE DE EXPIRAREA VOUCHERULUI PENTRU A LASA LOC EVENTUALELOR INDISPONIBILITĂȚI LA DATELE SOLICITATE.

Activități Cadou Supermarket nu își asumă responsabilitatea în cazul în care titularul își pierde dreptul de desfășurare a activității ( voucher expirat) ca urmare a depunerii cererii de rezervare a activității în ultimele zile de valabilitate a voucherului iar activitatea este indisponibilă.


Schimbarea activității


Titularul are dreptul să schimbe activitatea din voucher cu altă activitate. Prima schimbare este gratuita. Pentru urmatoarele schimbari va fi percepută o taxă administrativă de 45 lei. Dacă alege o activitate care are o valoare mai mare decât voucherul original, va achita diferența. Schimbarea se face în perioada de valabilitate a voucherului ṣi doar dacӑ nu au fost fӑcute demersurile pentru rezervarea activitӑṭii ȋn vederea desfӑṣurӑrii acesteia. Nu se restituie contravaloarea voucherului sau diferența de valoare în cazul în care titularul alege o activitate cu un cost inferior valorii voucherului.

 

Returnare

Contravaloarea voucherului se poate returna in 14 zile de la data achiziṭionӑrii lui, ȋn urma solicitӑrii prin e-mail de cӑtre persoana care a achiziṭionat acest voucher ( titularul , dacӑ este diferit de cel care a achiziṭionat activitatea, nu are dreptul sӑ solicite returnarea contravalorii voucherului). Dupӑ aceasta perioadӑ de 14 zile contravaloarea voucherului nu poate fi returnatӑ, ȋnsӑ poṭi schimba activitatea listatӑ ȋn voucher cu o altӑ activitate.


Anularea activității


În cazul în care suntem nevoiți să recurgem la anularea unei activități vom comunica acest lucru Titularului în cel mai scurt timp posibil și vom propune Titularului o dată sau o locație alternativă pentru activitate. Ne rezervăm dreptul de a reprograma timpii și locațiile datorită indisponibilitatii unor vehicule/aeronave, din cauza vremii, datorită numărului insuficient de clienți pentru o activitate care necesită un număr minim de participanți sau datorită altor factori care nu sunt sub controlul nostru. Titularului nu i se vor deconta cheltuieli ce țin de deplasarea la locul activității, cazare sau alte cheltuieli cauzate de anulare.


Anularea programării de către Titular

Fiecare activitate presupune pregătiri anterioare desfășurării ei. Titularii de vouchere sunt rugați să respecte data și ora la care sunt programați. Titularul trebuie să ne contacteze cu minim 48 de ore înainte de desfășurarea activității dacă dorește să anuleze o programare. Vom încerca să reprogramăm activitatea în alte date sau locații pe care le avem disponibile. În cazul în care activitatea la care titularul s-a programat presupune existența unui minim de participanți pentru a se realiza la o dată fixată, acest lucru nu este posibil, iar Titularul pierde dreptul de a folosi voucherul. Titularul va plăti o taxă administrativă de 45 ron pentru a beneficia de o nouă programare dacă este la a doua anulare sau dacă activitatea presupune mai multe proceduri de rezervare, în acest caz este posibil să se aplice penalități dacă activitatea este inclusă într-o grilă de penalități. Această taxă se plătește și în cazurile în care titularul anulează în multiple rânduri programările. În cazul în care titularul Voucherului anulează activitatea programată cu mai puțin de 48 de ore este posibil să își piardă dreptul de a mai desfășura activitatea dacă aceasta nu este inclusă într-o grilă de penalități. Titularul pierde dreptul de a folosi voucherul în cazul în care nu se prezintă la data și ora programată.

 


Prezentări publicitare


Fotografiile prezentate pe site sunt folosite cu titlu orientativ și nu reprezintă neapărat vehicule, aeronave sau obiecte și persoane implicate în desfășurarea activităților cadou.


Restricții


Din motive de siguranță unele activități comportă anumite restricții. Acestea se regăsesc în descrierile activităţilor. Este de datoria Titularului să citească, să înțeleagă și să respecte aceste restricții. Pentru Activități ce presupun participare la sporturi extreme titularul voucherului trebuie să semneze o declarație pe proprie răspundere.

 

Pierderea Voucherului

Activități Cadou nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea de către Beneficiar al voucherului Activități Cadou primit. De asemenea, Activități Cadou Supermarket nu își asumă nicio responsabilitate în cazul furtului numărului de voucher.


Probleme


În cazul apariției unor probleme care nemulțumesc Titularul acesta trebuie să se adreseze imediat conducătorului activității astfel încât să dea acestuia oportunitatea de a rezolva pe loc nemulțumirile apărute. Orice alte reclamații se vor primi la departamentul relații cu clienții. Răspunderea organizatorilor se limitează la valoarea voucherului.
Termenii și condițiile de mai sus nu afectează drepturile Titularului ca și consumator în concordanță cu legile României.